Regnskab og bogholderi

Vi tilbyder dig at bogføre dit regnskab, hvis du ikke har tiden dertil,
og hellere vil koncentrere dig om dine kunder, produktion, markedsføring mv.
Vi hjælper dig med igangsætning af bogholderi i form af kontoplan,
indførelse af diverse rutiner mm.
Vi aftaler hvordan du arkiverer dine bilag, hvorefter vi eller du
kan udarbejde følgende til brug for videre bearbejdning:

  • Årsrapporter
  • Perioderegnskaber
  • Momsregnskaber
  • Lønregnskaber
  • Lønsumsafgiftsberegning
  • Ad hoc-opgaver

Vores honorarer er klare og gennemskuelige