Rådgivning

Vi har mange års erfaring med rådgivning inden for finansiel-
økonomi og skattemæssig rådgivning, og vi besidder de nødvendige
kompetencer hertil.

Områderne omfatter blandt andet:

 • Specifikke økonomiske eller finansielle problemstillinger
 • Opstart af ny virksomhed
 • Iværksættere
 • Etablering af virksomhed
 • Køb- og salg af virksomhed
 • Selskabsstiftelse
 • Generationsskifte
 • Sambeskatning/skatteregnskaber
 • Budgettering
 • Skatte- og afgiftssager
 • Dødsboer
 • Virksomhedsomdannelse
 • Ad hoc-opgaver